Dołącz
do programu
edukacyjnego

O programie

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

W programie mogą wziąć udział przedszkola mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Do programu można zarejestrować wyłącznie grupy przedszkolne z roczników 2017 oraz 2018.

Pakiety naukowe

500
przedszkoli

Pierwszych 500 przedszkoli, które zarejestruje się do programu i spełni warunki opisane w regulaminie, otrzyma Pakiety Naukowe.

Rejestracji do programu można dokonywać od 5 września 2023 r.

Pakiety Naukowe zostaną wysłane do 500 placówek do końca października 2023 r. Pozostali uczestnicy mogą korzystać z materiałów w wersji online.

W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy do 28 dzieci. Część materiałów do prowadzenia zajęć nauczyciele wraz z dziećmi muszą zorganizować samodzielnie.

W pierwszej kolejności Pakiety Naukowe otrzymują placówki spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.Nauczyciel zgłasza grupę, do której uczęszczają 5- lub 6-latki (rocznik 2017 lub 2018).
2. Nauczyciel po zalogowaniu na konto wypełni badanie ankietowe do 15 września.
3. Placówka nie otrzymała Pakietów Naukowych w poprzedniej edycji programu.

Szczegóły dotyczące przyznawania Pakietów Naukowych znajdują się w Regulaminie programu, który dostępny jest tutaj.

Tematyka zajęć i etapy programu

Program podzielony jest na trzy etapy.

Każdy z etapów przewidziano na jeden tydzień zajęć (od poniedziałku do piątku).

Pierwszy etap
trwa do 31 grudnia 2023 r.
i dotyczy energii. W trakcie zajęć dzieci między innymi zbudują proste obwody elektryczne, dowiedzą się, jakie są przejawy energii w przyrodzie oraz jak powstają paliwa kopalne.
Drugi etap
trwa do 29 lutego 2024 r.
i dotyczy ekologii. Dzieci dowiedzą się między innymi czym jest smog, jak poprawnie segregować śmieci oraz jak oszczędzać różne zasoby.
Trzeci etap
trwa do 30 kwietnia 2024 r.
i dotyczy roślin. Dzieci dowiedzą się na przykład, czego rośliny potrzebują do wzrostu, jakie właściwości ma gleba oraz jak przygotować prosty filtr do wody.
Przedszkola, które otrzymają Pakiety Naukowe i zrealizują program zajęć oraz wypełnią krótkie ankiety po zrealizowaniu przynajmniej dwóch z trzech etapów, otrzymają atrakcyjne zestawy edukacyjne.

Aktualności

Zapraszamy na darmowy webinar

05.09.2023

Już 5 września o godzinie 19:00 rozpocznie się darmowy webinar dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Ruszyła rejestracja do nowej edycji programu

05.09.2023

5 września wystartowała rejestracja do III edycji programu oświatowego Mali Wielcy Odkrywcy, skierowanego do przedszkoli i dzieci z roczników 2017 lub 2018 roku.

Harmonogram programu Mali Wielcy Odkrywcy

05.09.2023

Zobacz, jak przedstawia się kalendarium głównych wydarzeń III edycji programu Mali Wielcy Odkrywcy.