Dołącz
do programu
edukacyjnego

O programie

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

W programie mogą wziąć udział przedszkola mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Do programu można zarejestrować wyłącznie grupy przedszkolne z roczników 2017 oraz 2018.

Pakiety naukowe

500
przedszkoli

Pierwszych 500 przedszkoli, które zarejestruje się do programu i spełni warunki opisane w regulaminie, otrzyma Pakiety Naukowe.

Rejestracji do programu można dokonywać od 5 września 2023 r.

Pakiety Naukowe zostaną wysłane do 500 placówek do końca października 2023 r. Pozostali uczestnicy mogą korzystać z materiałów w wersji online.

W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy do 28 dzieci. Część materiałów do prowadzenia zajęć nauczyciele wraz z dziećmi muszą zorganizować samodzielnie.

W pierwszej kolejności Pakiety Naukowe otrzymują placówki spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.Nauczyciel zgłasza grupę, do której uczęszczają 5- lub 6-latki (rocznik 2017 lub 2018).
2. Nauczyciel po zalogowaniu na konto wypełni badanie ankietowe do 15 września.
3. Placówka nie otrzymała Pakietów Naukowych w poprzedniej edycji programu.

Szczegóły dotyczące przyznawania Pakietów Naukowych znajdują się w Regulaminie programu, który dostępny jest tutaj.

Tematyka zajęć i etapy programu

Program podzielony jest na trzy etapy.

Każdy z etapów przewidziano na jeden tydzień zajęć (od poniedziałku do piątku).

Pierwszy etap
trwa do 31 grudnia 2023 r.
i dotyczy energii. W trakcie zajęć dzieci między innymi zbudują proste obwody elektryczne, dowiedzą się, jakie są przejawy energii w przyrodzie oraz jak powstają paliwa kopalne.
Drugi etap
trwa do 29 lutego 2024 r.
i dotyczy ekologii. Dzieci dowiedzą się między innymi czym jest smog, jak poprawnie segregować śmieci oraz jak oszczędzać różne zasoby.
Trzeci etap
trwa do 30 kwietnia 2024 r.
i dotyczy roślin. Dzieci dowiedzą się na przykład, czego rośliny potrzebują do wzrostu, jakie właściwości ma gleba oraz jak przygotować prosty filtr do wody.
Przedszkola, które otrzymają Pakiety Naukowe i zrealizują program zajęć oraz wypełnią krótkie ankiety po zrealizowaniu przynajmniej dwóch z trzech etapów, otrzymają atrakcyjne zestawy edukacyjne.

Aktualności

Prześlij ankietę z zajęć o energii

29.11.2023

Jeśli zrealizowałaś już pierwszy etap programu, wyślij do nas ankietę podsumowującą.

Rozpoczynamy pierwszy etap programu

03.11.2023

Zachęcamy do zaplanowania i realizacji zajęć o energii.

Wszystkie Pakiety Naukowe zostały wysłane

31.10.2023

Mamy dobre wieści! Wszystkie Pakiety Naukowe zostały wysłane do placówek przedszkolnych! 500 paczek ze scenariuszami, materiałami edukacyjnymi oraz przedmiotami potrzebnymi do realizacji zajęć trafi wkrótce do przedszkoli.

Scenariusze zajęć są dostępne na stronie

06.10.2023

Miło nam poinformować, że scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne są już dostępne na stronie programu.

Przyznaliśmy 500 Pakietów Naukowych

02.10.2023

Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzymał wiadomość o przyznaniu lub nieprzyznaniu Pakietu Naukowego.

Zapraszamy na darmowy webinar

05.09.2023

Już 5 września o godzinie 19:00 rozpocznie się darmowy webinar dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Ruszyła rejestracja do nowej edycji programu

05.09.2023

5 września wystartowała rejestracja do III edycji programu oświatowego Mali Wielcy Odkrywcy, skierowanego do przedszkoli i dzieci z roczników 2017 lub 2018 roku.

Harmonogram programu Mali Wielcy Odkrywcy

05.09.2023

Zobacz, jak przedstawia się kalendarium głównych wydarzeń III edycji programu Mali Wielcy Odkrywcy.