O programie

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

W programie mogą wziąć udział przedszkola mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Pakiety naukowe

450
przedszkoli

Pierwsze 450 przedszkoli, które zarejestrowało się do programu i przeszło weryfikację, otrzymało Pakiety Naukowe.

Rejestracji do programu można dokonywać od 6 września 2022 r.

Pakiety Naukowe zostały wysłane do 450 placówek w październiku 2022 r. Pozostali uczestnicy mogą korzystać ze scenariuszy zajęć w wersji online.

W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy do 25 dzieci.

Liczba zarejestrowanych i zweryfikowanych placówek to:
450

Tematyka zajęć i etapy programu

Program podzielony jest na trzy etapy.

Każdy z etapów przewidziano na jeden tydzień zajęć (od poniedziałku do piątku).

Pierwszy etap
trwał do 31 grudnia 2022 r.
i dotyczył poznawania wynalazków takich jak na przykład zegar, koło czy kołowroty oraz ich działania
Drugi etap
trwał do 28 lutego 2023 r.
i dotyczył poznawania kuchennych eksperymentów. Dzieci dowiedziały się między innymi, jak powstaje ciasto, zrobiły ciecz nienewtonowską czy balony sensoryczne.
Trzeci etap
trwa do 30 kwietnia 2023 r.
i dotyczy poznawania powietrza. Dzieci poznają właściwości powietrza oraz możliwości wykorzystania wiatru. Dowiedzą się, jak działają płuca i dlaczego oddech jest ważny.
Przedszkola, które zrealizują program zajęć i prześlą krótki raport na koniec każdego z etapów otrzymają atrakcyjne zestawy edukacyjne.

Aby złożyć raport należy zalogować się na swój profil oraz wypełnić krótką ankietę i załączyć od 5 do 10 zdjęć z realizacji zajęć.