O programie

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

W programie mogą wziąć udział przedszkola mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Pakiety naukowe

150
przedszkoli

Pierwsze 150 przedszkoli, które zarejestruje się do programu otrzyma Pakiety Naukowe.

Rejestracji do programu można dokonywać od 6 września 2021 r.

Pakiety Naukowe zostaną wysłane do 150 placówek w październiku 2021 r. Pozostali uczestnicy będą mogli korzystać ze scenariuszy zajęć w wersji online.

W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią kompletny zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy.

Obecnie do programu zarejestrowało się:
150 przedszkoli.

Tematyka zajęć i etapy programu

Program podzielony jest na trzy etapy.

Każdy z etapów przewidziano na jeden tydzień zajęć (od poniedziałku do piątku).

Pierwszy etap
trwa do 31 grudnia 2021 r.
i dotyczy poznawania światła. Załamania i rozpraszania światła, jego kolorów i wynalazków dających światło.
Drugi etap
trwa do 28 lutego 2022 r.
i dotyczy przyciągania magnetycznego. Dzieci dowiedzą się czym są magnesy, gdzie znajdują zastosowanie, jak działa siła magnesu oraz stworzą magnetyczne konstrukcje
Trzeci etap
trwa do 30 kwietnia 2022 r.
i dotyczy poznawania wody. Dzieci poznają stany skupienia wody, zagadnienie wyporności, naczyń połączonych i napięcia powierzchniowego, a także chromatografii barw i wykonują eksperymenty z zimną i ciepłą wodą.
Przedszkola, które zrealizują program zajęć i prześlą krótki raport na koniec każdego z etapów otrzymają atrakcyjne zestawy edukacyjne.

Aby złożyć raport należy zalogować się na swój profil oraz wypełnić krótką ankietę i załączyć od 5 do 10 zdjęć z realizacji zajęć.

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w szczególności do celów poprawy Państwa doświadczenia jako użytkowników niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym oraz ich udostępnianie poprzez transmisję p artnerom operatora serwisu oraz mediom społecznościowym, w tym operatorowi serwisu Facebook. Mogą Państwo zmienić zasady lub uniemożliwić zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu. Akceptuję